РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ЗЕЛЕНА, КОНКУРЕНТНА И ВКЛЮЧВАЩА ЕВРОПА

Glava sait Haskovo Kulturno raznoobrazie

Съвместен екип за управление на проекта

Изпълнението на тази основополагаща дейност обезпечи доброто изпълнение на проектните дейности и постигане на поставените цели. След подписване на АДБФП бяха предприети няколко изменение на договор BGCULTURE-1.001-0033-С01.

Създаден бе петчленен екип за екипа за управление със Заповед № РД-908 от 09.09.2022г. на кмета на Община Хасково за определянето му, с ясно разписани задължения и длъжностни характеристики.

1. ръководител на проекта;

2. финансов експерт;

3. юрисконсулт;

4. координатори по проекта – 2 бр.

През целия  период екипа по проекта работи за навременното и качествено изпълнение на проектните дейности. Води точни отчети и счетоводни документи с цел спазване на финансовата дисциплина и указанията на програмния оператор. Екипът за управление на проекта работи по изграждането, управлението и мотивацията на всички нива, свързани с проектната реализация.

Успешната реализация и приключване на проекта допринесе за повишаване на професионалната квалификация и компетентности на целия екип на Община Хасково.