РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ЗЕЛЕНА, КОНКУРЕНТНА И ВКЛЮЧВАЩА ЕВРОПА

Glava sait Haskovo Kulturno raznoobrazie

Резултати

  • Приложен предприемачески подход в управлението на дейността на ХГ „Атанас Шаренков“ и НЧ "Отец Паисий - 1925", с. Войводово в Община Хасково;
  • Приложени иновативни и интерактивни подходи в представянето на културни продукти и услуги чрез инвестиции в оборудване за модернизиране и обновяване на картинния фонд на ХГ „Атанас Шаренков“ и създаване на нова музейна експозиция в НЧ "Отец Паисий - 1925", с. Войводово в Община Хасково;
  • Привлечени нови публики и засилено социалното включване чрез подобряване на информираността за изкуства и култура на социални, етнически и културни малцинства;
  • Подобрен капацитета на културните институти на територията на Община Хасково за осъществяване на междукултурен диалог и културен обмен между организации от Исландия и България.