РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ЗЕЛЕНА, КОНКУРЕНТНА И ВКЛЮЧВАЩА ЕВРОПА

Glava sait Haskovo Kulturno raznoobrazie

Резюме на проекта

Проектът подкрепя разбирането и приемането на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство. Специален фокус е поставен върху осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което от една страна да подчертава европейската идентичност и от друга – насърчава културното многообразие.

В рамките на проекта ще бъдат ревитализирани пространства в културните институти с цел адаптиране към съвременните изисквания за организиране на изложбени експозиции и провеждане на културни мероприятия.

Ще се организират изложби на местни творци, в т. ч. роми в градските художествени галерии и една музейна сбирка представяща приликите и разликите в бита и начина на обличане на местното население. Ще се развие експертният капацитет с цел насърчаване на предприемачеството в културната сфера.

Разработеният уеб сайт ще допринесе за разширяване на кръга от български и чуждестранни потребители, които имат интерес към културно-историческо наследство.