РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ЗЕЛЕНА, КОНКУРЕНТНА И ВКЛЮЧВАЩА ЕВРОПА

Glava sait Haskovo Kulturno raznoobrazie

Цел на проекта и целеви групи

Проектът подкрепя разбирането и приемането на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство. Специален фокус е поставен върху осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което от една страна да подчертава европейската идентичност и от друга – насърчава културното многообразие.

В рамките на проекта ще бъдат ревитализирани пространства в културните институти с цел адаптиране към съвременните изисквания за организиране на изложбени експозиции и провеждане на културни мероприятия. Ще се организират изложби на местни творци, в т. ч. роми в градските художествени галерии и една музейна сбирка представяща приликите и разликите в бита и начина на обличане на местното население. Ще се развие експертният капацитет с цел насърчаване на предприемачеството в културната сфера. Разработеният уеб сайт ще допринесе за разширяване на кръга от български и чуждестранни потребители, които имат интерес към културно-историческо наследство.

Реализацията на проекта има за цел да стимулира креативната социална промяна и прилагането на предприемачески подход в управлението и достъпа до културно наследство на територията на Община Хасково чрез ревитализиране и обновяване на изложбени пространства, предназначени да представят и популяризират културни ценности на широката публика, като им придадат нов живот, енергия и атрактивност.

Целеви групи:
 
• Културни институти, организации с идеална цел, читалища, художествени галерии, и др.
• Културни и просветни дейци, художници, куратори на изложби, театрални дейци, писатели, културни и творчески предприемачи и др.
• Гражданското общество, вкл. лица в неравностойно положение, малцинства, деца, ученици, студенти, лица, интересуващи се от културното наследство и с желание за задълбочаване на двустранните и многостранните отношения между представителите на българската култура и тези от Исландия.
• Разпространители на информация - медии, агенции за регионално развитие, ОИЦ, други регионални сдружения на културните и творческите индустрии, които информират, формират мнения/нагласи.